Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP

Dąbrowa, dnia 24 września 2018r.

GP.6733.19.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Ø 90 na odcinku około 150 mb, na działce nr 62/7 oraz na części działek nr: 84 i 272/7, AM-1,  obręb ewidencyjny Siedliska.

Wpłynęły postanowienia:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.496.2018.KŚ z dnia 31.08.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 05.09.2018r.).

-  z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr DT.62.47.2018.AM z dnia 03.09.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 06.09.2018r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowych postanowień w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/ Marek Leja