Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Dąbrowa, 2019-01-25

Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(brutto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

(kwartał)

1.

Remont nawierzchni ulicy Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w Dąbrowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

445 tys.

I kwartał

2019

2.

Remont ulicy Leśnej w Lipowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

190 tys.

I – II kwartał 2019

3.

Remont ulicy Cmentarnej i Brzozowej w Naroku

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 tyś

I – II kwartał 2019

4.

Przebudowa ulicy Polnej w Niewodnikach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 tys.

I – II kwartał 2019

5.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

314 tys.

I – II kwartał 2019

6.

Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.100 tys.

I – II kwartał 2019

7.

Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

355 tys.

I – II kwartał 2019

8.

Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

105 tys.

I – II kwartał 2019

9.

Kredyt na na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Usługa

Przetarg nieograniczony

100 tys.

III kwartał 2019

10.

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa – ETAP I - Utworzenie Parku wiejskiego w Niewodnikach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

750 tys.

III – IV kwartał 2019

11.

Kredyt na finansowanie deficytu

Usługa 

Przetarg nieograniczony

500 tys.

IV kwartał 2019

12.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa

Usługa 

Przetarg nieograniczony

100 tys.

IV kwartał 2019

13.

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

Dostawy

Przetarg nieograniczony

300 tys.

IV kwartał 2019

14.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa na rok 2020

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.200 tys.

IV kwartał 2019

 

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził: Łukasz Krzak

 

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/Katarzyna Gołębiowska-Jarek