Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy

Nr OR. 210.1.2019

Dąbrowa, 28.01.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. obsługi kasy

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1.

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  -
  zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 5. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek


PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf (414,36KB)

PDFKwestionariusz osobowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf (327,31KB)