Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Nr OR. 210.3.2019

Dąbrowa, 07.03.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. księgowości budżetowej

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

      a) list motywacyjny/podanie o pracę,

      b) kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,

      c) kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
         o którym mowa w opisie stanowiska
  - zgodnie z załącznikiem nr 1,

      d) pisemne oświadczenie  kandydata:

  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf (535,25KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia (17,68KB)