Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji

Nr OR. 210.4.2019

Dąbrowa, 14.03.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. PROMOCJI

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

    3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

      a. list motywacyjny/podanie o pracę,

  1. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  2. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
  3. pisemne oświadczenie  kandydata:
    • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
    • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

    a. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

b. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek


PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia (51,17KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia (17,68KB)