Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektów uchwał

PDFZarządzenie OR.0050.35.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2024 (128,18KB)
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały (109,45KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2024 (448,43KB)
PDFWyniki Konsultacji (287,11KB)


PDFZarządzenie OR.0050.206.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2023 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (147,06KB)
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały (109,94KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (126,09KB)


PDFZarządzenie OR.0050.25.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2023 (443,29KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2023 (415,69KB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,00KB)
PDFWyniki Konsultacji (429,14KB)


PDFZarządzenie OR.0050.30.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2022 (42,65KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2022 (214,49KB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,50KB)
PDFWyniki konsultacji (130,75KB)


PDFZarządzenie OR.0050.47.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026 (112,52KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026 (9,00MB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,50KB)
PDFWyniki konsultacji (313,04KB)


PDFZarządzenie OR.0050.31.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2021. (29,69KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2021 (210,63KB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,00KB)
PDFWyniki konsultacji (293,86KB)


PDFZarządzenie OR.0050.174.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (40,79KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (203,90KB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,50KB)
PDFWyniki konsultacji (338,86KB)
 


PDFZarządzenie SEK.0050.36.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020 (410,37KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020 (1,29MB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (37,50KB)
PDFWynik konsultacji (199,56KB)
 


PDFZarządzenie Nr SEK.0050.104.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały (29,02KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzenia kontroli nad prawidłowością ich pobrania i wykorzystywania (1,68MB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (39,00KB)
PDFWyniki Konsultacji (208,54KB)
 


PDFZarządzenie nr SEK 0050 38 2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 marca 2019 r w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf (233,31KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019.pdf (1,18MB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (37,50KB)
PDFWyniki Konsultacji (203,93KB)