Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP

   Dąbrowa, dnia 26 marca 2019 r.

GP.6733.29.2018.MP                                                           

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę węzła sieciowego 15/0,4 kV „Narok Wieś 2” tzn. linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Narok Skorogoska”,
na części działek nr: 232/1, 232/2, 235, 237, 241, AM-1; 190/1, 336, AM-3; 350, AM-4; obręb ewidencyjny Narok.

Powyższe postanowienie znajduje się w pok.108 Urzędu Gminy Dąbrowa,ul. Ks. prof. Józefa
Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/- / Katarzyna Gołębiowska-Jarek