Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa

Nr OR. 210.6.2019

                                                                                                                                    Dąbrowa, 23.04.2019r.

 

OFERTA  PRACY

umowa na  zastępstwo  na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika -

stanowisko pracy ds. budownictwa

(procedura zgodnie z Art. 12 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

        

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek


PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia (43,07KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia (17,08KB)