Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Nr VII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r.

PDFDruk nr VII/56/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (1,77MB)
PDFDruk nr VII/55/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (568,07KB)
PDFDruk nr VII/54/19 - Projekt uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (114,59KB)
PDFDruk nr VII/53/19 - Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (127,00KB)
PDFDruk nr VII/52/19 - Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (871,66KB)
PDFDruk nr VII/51/19 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok (590,06KB)
PDFZałącznik do Druku nr VII-51-19 (391,27KB)
PDFDruk nr VII/50/19 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy (581,42KB)
PDFDruk nr VII/49/19 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców (307,58KB)
PDFDruk nr VII/48/19- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019 (1,17MB)
PDFDruk nr VII/47/19- Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa (1,09MB)
PDFDruk nr VII/46/19 - Sprawozdanie z Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie (227,30KB)
PDFDruk nr VII/46a/19- Załącznik do sprawozdania (91,84KB)