Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Nr V Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.

PDFDruk Nr V/34/19 - Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego ,, Okole '' na ,,Nowy Górny'' (1,06MB)
PDFDruk Nr V/33/19 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie (589,67KB)
PDFDruk Nr V/32/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 r. (1,31MB)
PDFDruk Nr V/31/19 - Projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (558,62KB)
PDFDruk Nr V/30/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (368,73KB)
PDFDruk Nr V/29/19 - Druk Nr V/29/19 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (1,74MB)
PDFDruk Nr V/28/19 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019 (1,05MB)
PDFDruk Nr V/27/19 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2019 rok (596,78KB)