Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy Dąbrowa


Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Dąbrowa opracowała Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2023.
Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do 26 czerwca 2024 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa) w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.30. Zgłoszenie można również nadać pocztą lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDFRaport o stanie Gminy Dąbrowa za 2023 rok (17,36MB)
PDFZałącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy za 2023 rok (333,65KB)
PPTXRaport o Stanie Gminy za rok 2023 - prezentacja multimedialna (31,64MB)
 

 

Opracowane na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.)
 


Debata nad raportem o stanie gminy Dąbrowa za rok  2022

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2022.

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 29 czerwca 2023 r.  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do 28 czerwca 2023 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa) w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.30. Zgłoszenie można również nadać pocztą lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDFRaport o stanie Gminy Dąbrowa za 2022 rok (5,52MB)
PDFZałącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy za 2022 rok (239,38KB)
 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                                  Mariusz Konopa

 

Opracowane na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.)


Raport o stanie gminy Dąbrowa za 2021 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2021.

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 30 czerwca 2022 r.  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do 29 czerwca 2022 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa) w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.30. Zgłoszenie można również nadać pocztą lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDFRaport o Stanie Gminy za rok 2021 (12,82MB)
 

                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                                                                          Mariusz Konopa

Opracowane na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)


Raport o stanie gminy Dąbrowa za 2020 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2020.

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 24 czerwca 2021 r.  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do 23 czerwca 2021 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa) w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.30. Zgłoszenie można również nadać pocztą lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 4641010 wew. 115, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności w związku z epidemią Covid-19.

PDFRaport o stanie gminy za rok 2020 (7,92MB)
                                                 


Raport o stanie gminy Dąbrowa za 2019 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2019.

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.,  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do środy 24 czerwca 2020 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa) do godz. 14.00. Zgłoszenie można również nadać pocztą - decyduje data wpływu dokumentu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 4641010 wew. 115, celem przekazania zgłoszenia właściwemu urzędnikowi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z epidemią Covid-19.

PDFRAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA ZA ROK 2019 (3,75MB)
 


Raport o stanie gminy Dąbrowa za 2018 rok
 

Na podstawie Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii i uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji,na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. W Gminie Dąbrowa mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

PDFRAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA ZA 2018 R. (1,92MB)