Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Nr OR. 210.7.2019

Dąbrowa, 05.06.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa
 OGŁASZA  NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

ds. księgowości budżetowej

 

 1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

      3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

     4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

               Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska Jarek

 

 

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia (137,46KB)

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia (19,87KB)