Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obligacje 2019-2021 – konkurs

PDFOpinia RIO o możliwości wykupu obligacji (582,39KB)
PDFOgłoszenie o konkursie (2,48MB)
PDFPakiet informacyjny (1,08MB)
DOCXFormularz ofertowy i oświadczenie (32,98KB)
PDFZmiana nr 1 warunków konkursu (164,12KB)
PDFZmiana nr 2 warunków konkursu (155,32KB)
PDFUCHWAŁA NR IV/25/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,58MB)
PDFUCHWAŁA NR IV/26/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (1,20MB)
PDFUCHWAŁA NR XI/98/19 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (608,57KB)
PDFUCHWAŁA NR XI/99/19 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,58MB)
PDFUchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (558,40KB)
DOCXWykonanie budżetu za 2017 rok (109,10KB)
XLSXWYKONANIE budżetu za 2017 rok - załączniki (1,95MB)
DOCXWykonanie budżetu za 2018 rok (111,69KB)
XLSXWYKONANIE budżetu za 2018 rok - załączniki (1,97MB)
XLSXWYKONANIE budżetu za I półrocze 2019 - załączniki (1,98MB)
DOCXWykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku (108,19KB)
PDFOpinia RIO o deficycie 2019 (329,87KB)
PDFOpinia RIO o długu 2019 (318,69KB)
PDFOpinia RIO o projekcie budżetu 2019 (465,81KB)
PDFOpinia RIO o WPF (495,32KB)
PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu 2017 (613,33KB)
PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu 2018 (633,06KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 (254,29KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 (335,44KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku (163,76KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku (100,75KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 (125,58KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (258,02KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (340,00KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (163,47KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (125,29KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (101,27KB)

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (263,94KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (357,20KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (163,55KB)
PDFRb- NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (126,80KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (104,48KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 (260,52KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 (366,52KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (164,09KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 (126,49KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (98,61KB)
XLSInformacja o zobowiązaniach na dzień 30-06-2019 r. (423,00KB)