Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Nr XII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.

PDFDruk Nr XII-108-19- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 2019 roku (3,85MB)
PDFDruk Nr XII-109-19 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina (109,04KB)
PDFDruk Nr XII-110-19 - projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (148,02KB)
PDFDruk Nr XII-111-19 - projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalność Publicznego Gimnazjum im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej (57,25KB)
PDFDruk Nr XII-112-19- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa (92,68KB)
PDFDruk Nr XII-113-19 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za : wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (154,32KB)
PDFDruk Nr XII-114-19 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (65,42KB)
PDFDruk Nr XII-115-19 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 r. (530,10KB)
PDFDruk Nr XII-116-19 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (293,86KB)