Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Nr OR. 210.15.2019

Dąbrowa, 03.12.2019 r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  1. list motywacyjny/podanie o pracę,
  2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
    o którym mowa w opisie stanowiska
      - zgodnie z załącznikiem nr 1,
  4. pisemne oświadczenie  kandydata: 

        a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

        b. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

        c. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

       4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. referencje.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                 Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

PDFOpis wolnego stanowiska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju (80,84KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,29KB)
PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju (50,28KB)