Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Nr XV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.

PDFDruk Nr XV-137-19 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2020 (1,73MB)
PDFDruk Nr XV-138-19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, (383,14KB)
PDFDruk Nr XV-139-19 - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XI/97/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa (291,96KB)
PDFDruk Nr XV-140-19 - Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (700,73KB)
PDFDruk Nr XV-141-19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26//18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (915,00KB)
PDFDruk Nr XV-142-19 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (275,45KB)
PDFDruk Nr XV-143-19 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (4,18MB)
PDFDruk Nr XV-144-19 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (10,00MB)
PDFUzasadnienie do projektu budżetu Druk Nr XV-144-19 (7,23MB)