Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Nr XVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r.

PDFDruk Nr XVI-148-20 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019 (587,58KB)
PDFDruk Nr XVI-149-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020 (1,12MB)
PDFDruk Nr XVI-150-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy ul.Wiejskiej 6 w miejscowości Narok (378,68KB)
PDFDruk Nr XVI-151-20 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek płat za zajęcie pasa drogowego (584,15KB)
PDFDruk Nr XVI-152-20 - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XIII/73 Rady Gminmy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r.w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie (376,32KB)
PDFDruk Nr XVI-153-20 - Projekt uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (496,68KB)
PDFDruk Nr XVI-154-20 - Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa za rok szkolny 2019/2020 (356,08KB)
PDFDruk Nr XVI-155-20 - Projekt uchwały w prawie upoważnienia dyrektora Gminnego żespołu Ekonomiczo - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydania decyzji administracyjnych w wyżej wymienionych sprawach (387,73KB)
PDFDruk Nr XVI-156-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (1,04MB)
PDFDruk Nr XVI-157-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (1,22MB)