Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.

PDFDruk Nr XX-193-20 - Raport o stanie gminy Dąbrowa za rok 2019 (25,65MB)
PDFDruk Nr XX-194-20 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2019 (192,88KB)
PDFDruk Nr XX-195A-20 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2019 rok (20,26MB)
PDFDruk Nr XX-195B-20- sprawozdanie finansowego na rok 2019 oraz informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa (4,42MB)
PDFDruk Nr XX-196-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2019 rok (242,66KB)
PDFDruk Nr XX-197-20- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (186,93KB)
PDFDruk Nr XX-198-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2019 rok (3,25MB)
PDFDruk Nr XX-199-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019 rok (3,76MB)
PDFDruk Nr XX-200-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2019 rok (835,74KB)
PDFDruk Nr XX-201-20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa'' (385,92KB)
PDFDruk Nr XX-202-20 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu (485,49KB)
PDFDruk Nr XX-203-20 - Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 (339,60KB)