Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy


                                                                                                                                                                           Dąbrowa, 07.07.2020r. 
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA  
NA UMOWĘ  O ZASTĘPSTWO OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE 
 
Stanowisko pracy ds. mienia gminy 

Procedura zgodnie z Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.). 
 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1. 
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny/podanie o pracę,
2) kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia, 
3) kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,  o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie
z załącznikiem nr 1, 
4) pisemne oświadczenie  kandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
b) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
b) referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
   
 
                                                                                                                                                  Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                      /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

PDFOpis wolnego stanowiska ds.mienia gminy (212,45KB) 
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,29KB)