Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy

                                                                                                                          Dąbrowa, 12.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA
NA UMOWĘ O ZASTĘPSTWO OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy ds. mienia gminy

 

Procedura zgodnie z Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny/podanie o pracę,
2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
4. pisemne oświadczenie  kandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
c) że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
b) referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

               

                                                                                                                                                       Z up. Wójta Gminy
                                                                                                                                                       Zastępca Wójta
                                                                                                                                                       /-/ Marcin Oszańca

PDFOpis wolnego stanowiska ds.mienia gminy (278,99KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)