Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.

PDFDruk Nr XXI-204-20 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 2020 roku (4,46MB)
PDFDruk Nr XXI-205-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (98,39KB)
PDFDruk Nr XXI-205a-20 - załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (2,90MB)
PDFDruk Nr XXI-205b-20 - załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (408,41KB)
PDFDruk Nr XXI-205c-20 - załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (366,09KB)
PDFDruk Nr XXI-205d-20 - załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (496,37KB)
PDFDruk Nr XXI/206/20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa (753,57KB)
PDFDruk Nr XXI-207-20 - Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ,, Park w Dąbrowie '' (520,99KB)
PDFDruk Nr XXI-208-20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Rolkowiska oraz Skateparku w Dąbrowie (118,12KB)
PDFDruk Nr XXI-209-20 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (179,96KB)
PDFDruk Nr XXI-210-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów (109,44KB)
PDFDruk Nr XXI-211-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie (108,32KB)
PDFDruk Nr XXI-212-20 - Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w miejscowości Żelazna (594,27KB)
PDFDruk Nr XXI-213-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedzszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (87,29KB)
PDFDruk Nr XXI-214-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/171/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie (63,50KB)
PDFDruk Nr XXI-215-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (4,35MB)
PDFDruk Nr XXI-216-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,41MB)