Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy

Dąbrowa, 03.09.2020r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA
NA UMOWĘ  O ZASTĘPSTWO OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy ds. mienia gminy

 

Procedura zgodnie z Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny/podanie o pracę,
2.kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
3.kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
   o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
4.pisemne oświadczenie  kandydata:
a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
c. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
a. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
b. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

           

                                            Wójt Gminy
                          /-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek

 

PDFOpis wolnego stanowiska ds.mienia gminy (47,94KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)