Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2003

DOCUchwała Nr X/72/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. (479,50KB)
DOCUchwała Nr X/73/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok (20,50KB)
DOCUchwała Nr X/74/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej (22,00KB)
DOCUchwała X/75/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Dąbrowie (21,00KB)
DOCUchwała X/76/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminy Dąbrowa (21,00KB)
DOCUchwała X/75/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Dąbrowie (21,00KB)
DOCUchwała X/76/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminy Dąbrowa (21,00KB)
DOCUchwała Nr X/77/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników (21,00KB)
DOCUchwała Nr XI/78/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004-2007 (20,00KB)
DOCUchwała Nr XI/79/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję 2004-2007 (20,00KB)
DOCUchwała Nr XI/80/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego przy Sądzie Rejonowym w Opolu na kadencję 2004-2007 (20,50KB)
DOCUchwała Nr XI/81/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa, dotyczącej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Narok (49,50KB)
DOCUchwała Nr XI/82/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Chróścinie (21,00KB)
DOCUchwała Nr XII/83/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dąbrowa na rok 2004 (114,50KB)
DOCUchwała Nr XII/84/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości (38,00KB)
DOCUchwała Nr XII/85/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych (20,00KB)
DOCUchwała Nr XII/86/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach (37,50KB)
DOCUchwała Nr XII/87/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 rok (13,50KB)
DOCUchwała Nr XII/88/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (157,50KB)
DOCUchwała Nr XIII/89/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (253,00KB)
DOCUchwała Nr XIII/90/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok (12,00KB)
DOCUchwała Nr XIII/91/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2003 roku (16,50KB)
DOCUchwała Nr XIII/92/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu Międzygminnego Związku „Trias Opolski”, którego Gmina Dąbrowa jest członkiem (22,00KB)
DOCUchwała XIII/93/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Chróścinie (21,00KB)
DOCUchwała Nr XIII/94/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (27,50KB)