Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007

PDFUchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie (1,16MB)

PDFUchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2007 – 2011 (100,03KB)

PDFUchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/224/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa (82,79KB)

PDFUchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego (348,97KB)

PDFUchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (849,61KB)

PDFUchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (83,89KB)

PDFUchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2007 (78,94KB)

PDFUchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2007 (83,92KB)

PDFUchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2007 (84,88KB)

PDFUchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2007 (85,88KB)

PDFUchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa (129,31KB)

PDFUchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 (82,65KB)

PDFUchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej zmiany budżetu gminy na rok 2007 (81,81KB)

PDFUchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (87,70KB)

PDFUchwała nr VI/35/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (78,32KB)

PDFUchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego (62,42KB)

PDFUchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Niewodnikach (57,01KB)

PDFUchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2006 (76,91KB)

PDFUchwała nr VII/39/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (93,67KB)

PDFUchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 (121,96KB)

PDFUchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (92,78KB)

PDFUchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (86,50KB)

PDFUchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (83,50KB)

PDFUchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/22/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2007 – 2011 (83,20KB)

PDFUchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2007 – 2012 (104,81KB)

PDFUchwała Nr X/46/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa (60,56KB)

PDFUchwała Nr X/47/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego we Wrzoskach (58,70KB)

PDFUchwała Nr X/48/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Karczowie (58,95KB)

PDFUchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 (90,62KB)

PDFUchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników (62,02KB)

PDFUchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007r (47,49KB)


Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań wekslowych.

Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

PDFUchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminne (30,44KB)

PDFUchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach we Wrzoskach (30,08KB)

PDFUchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny gruntu położonego w Dąbrowie (24,23KB)

PDFUchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy (26,50KB)

PDFUchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (613,42KB)

PDFUchwała Nr XIII/67/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (38,92KB)

PDFUchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (36,70KB)

PDFUchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 (49,45KB)

PDFUchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie skargi na władze gminy Dąbrowa (37,54KB)

PDFUchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję lat 2008-2011 (29,91KB)

PDFUchwała Nr XIII/66/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres roku 2008 (31,25KB)

PDFUchwała Nr XIII/67/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (34,66KB)

PDFUchwała Nr XIII/68/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych (42,00KB)

PDFUchwała Nr XIII/69/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (36,45KB)

PDFUchwała Nr XIII/70/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie partycypacji w kosztach realizacji edycji uzupełniającej projektu „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA” (31,79KB)

PDFUchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2008 (78,48KB)

PDFUchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (36,00KB)

PDFUchwała Nr XIII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie (45,57KB)

PDFUchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Sławicach, stanowiącego mienie komunalne gminy (23,65KB)

PDFUchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy (25,06KB)

PDFUchwała Nr XIII/76/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 (31,83KB)

PDFUchwała Nr XIII/77/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa (95,60KB)

PDFUchwała Nr XIV/79/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. (36,32KB)

PDFUchwała Nr XIV/80/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2007 r. (31,21KB)

PDFUchwała Nr XIV/81/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie. (29,42KB)

PDFUchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (33,37KB)

PDFUchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Dąbrowa z 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w zespołach szkół, szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Dąbrowa. (28,22KB)

PDFUchwała Nr XIV/84/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolach Gminy Dąbrowa. (28,19KB)

PDFUchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. (27,62KB)

PDFUchwała Nr XIV/86/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie. (27,37KB)

PDFUchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawieUstalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów poldróży służbowych dla radnych Rady Gminy Dąbrowa. (34,13KB)

PDFUchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa (37,48KB)

PDFUchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2008. (27,69KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/89/07 (24,43KB)

PDFUchwała Nr XIV/90/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2008. (28,41KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/90/07 (28,47KB)

PDFUchwała Nr XIV/91/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2008. (27,74KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/91/07 (29,40KB)

PDFUchwała Nr XIV/92/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2008. (27,91KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/92/07 (29,72KB)