Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008

PDFUchwala Nr XXII/145/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury (47,49KB)
PDFUchwała Nr XV/93/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie. (24,32KB)

PDFUchwała Nr XV/94/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. (31,72KB)

PDFUchwała Nr XV/95/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. (32,11KB)

PDFUchwała Nr XV/96/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy. (31,38KB)

PDFUchwała Nr XV/97/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa. (28,14KB)

PDFUchwała Nr XV/98/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku i zmiany uchwały. (31,53KB)

PDFUchwała Nr XV/99/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu \"Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim. (30,51KB)

PDFUchwała Nr XV/100/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa. (38,49KB)

PDFUchwała Nr XV/101/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2007 dla Wójta Gminy Dąbrowa. (28,52KB)

PDFUchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. (63,98KB)

PDFUchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2007. (29,93KB)

PDFUchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich działającego jako Lokalna Grupa Działania (69,58KB)

PDFUchwała Nr XVI/105/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. (31,09KB)

PDFUchwała Nr XVI/106/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. (36,12KB)

PDFUchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. (97,11KB)

PDFUchwała Nr XVII/108/08 Rady Gmin y Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. (32,06KB)

PDFUchwała Nr XVII/109/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Niewodnikach. (31,59KB)

PDFUchwała Nr XVII/110/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia \"Planu odnowy miejscowości Wrzoski\". (96,90KB)

PDFUchwała Nr XVII/111/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. (32,19KB)

PDFUchwała Nr XVII/112/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. (52,09KB)

PDFUchwała Nr XVII/113/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie. (30,76KB)

PDFUchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gmin Dąbrowa do programu \"Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim. (30,99KB)

PDFUchwała Nr XVIII/115/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia \"Planu odnowy miejscowości Żelazna\". (50,93KB)
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/115/08 \"Plan odnowy miejscowości Żelazna\".

PDFUchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Sławice. (22,81KB)

PDFUchwała Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. (72,42KB)

PDFUchwała Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do projektu systemowegopn.\"Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (29,16KB)

PDFUchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia \"Planu odnowy miejscowości Karczów\". (62,87KB)
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/119/08 \"Plan odnowy miejscowości Karczów\"

PDFUCHWAŁA Nr XIX/120/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 (168,92KB)

PDFUCHWAŁA Nr XIX/121/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji Opole”. (126,88KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIX/121/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji Opole” (1,63MB)

PDFUchwała Nr XX/122/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 r. (136,81KB)

PDFUchwała Nr XX/123/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (126,01KB)

PDFUchwała Nr XX/124/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Naroku (165,17KB)

PDFUchwała Nr XX/124/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Naroku (162,80KB)

PDFUchwała Nr XX/126/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia Gminie Ujazd pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej (163,93KB)

PDFUchwała Nr XX/127/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Halicz znajdującej się w obwodzie Ivano-Frankivsk na Ukrainie dotkniętej powodzią w lipcu 2008 r. (161,35KB)

PDFUchwała Nr XX/128/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 (298,23KB)

PDFUchwała Nr XX/129/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim. (36,91KB)

PDFUchwała Nr XX/130/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. (46,08KB)

PDFUchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (24,45KB)

PDFUchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Ujazd pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej. (34,38KB)

PDFUchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. (53,93KB)

PDFUchwała Nr XX/134/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (40,05KB)


PDFUCHWAŁA Nr XXII/135/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres roku 2009 (31,32KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXII/136/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (36,39KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXII/137/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy Dąbrowa (33,00KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXII/138/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 (77,66KB)

PDFUchwała Nr XXII/139/08 Rady gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2009 (79,17KB)

Uchwała Nr XXII/140/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr XXII/141/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy (31,43KB)

PDFUchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lipowa\". (78,14KB)

PDFUchwała Nr XXII/143/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu (38,52KB)

PDFUchwała Nr XXII/144/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (42,08KB)

PDFUchwala Nr XXII/145/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury (47,49KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. (33,11KB)

PDFUchwała nr XXIII/147/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie dopłat do ceny 1m3 ścieków w 2009 r. (35,02KB)

PDFUCHWAŁA NR XXIII/148/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. (282,34KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/149/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. (47,01KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/150/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2008 r. (30,70KB)

PDFUCHWAŁA NR XXIII/151/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (110,54KB)

PDFUchwala Nr XXIII/152/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (68,17KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/153/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Chróścina (30,11KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/154/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Skarbiszów (28,30KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/155/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa. (76,12KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/156/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy. (28,16KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/157/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2009. (31,98KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/158/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2009 (36,29KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2009 (35,66KB)

UCHWAŁA Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2009