Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Nr OR. 210.5.2020

Dąbrowa, 28.10.2020r.

Wójt Gminy Dąbrowa
OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.     

5. Termin i miejsce składania dokumentów - zgodnie z załącznikiem nr 1.

               Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

                                                Wójt Gminy Dąbrowa
                                    /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (182,84KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)
PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds.obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (360,00KB)