Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w 2021 roku

W roku 2021 ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) publikowane są na Platformie zakupowej


PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (353,49KB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – marzec 2021 – korekta nr 1 (350,73KB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – marzec 2021 – korekta nr 2 (163,16KB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – kwiecień 2021 – korekta nr 3 (292,25KB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – kwiecień 2021 – korekta nr 4 (477,16KB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – czerwiec 2021 – korekta nr 5 (1,96MB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – listopad 2021 – korekta nr 6 (2,06MB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – listopad 2021 – korekta nr 7 (2,15MB)
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – grudzień 2021 – korekta nr 8 (2,07MB)


Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap Ia)

Termin składania ofert do 14.01.2022r. do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert 14.01.2022r.  godzina 10:05


Utworzenie Parku w Żelaznej w formule zaprojektuj i wybuduj - powtórzenie

Termin składania ofert do 14.01.2022r. do godziny 09:30
Termin otwarcia ofert 14.01.2022r.  godzina 09:35


Budowa budynku sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej w Naroku wraz z szatnią

Termin składania ofert do 14.01.2022r. do godziny 09:00
Termin otwarcia ofert 14.01.2022r.  godzina 09:05


Zakup energii elektrycznej na potrzeby przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa - powtórzenie
Termin składania ofert do 27.12.2021r. do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert 27.12.2021r.  godzina 12:05


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł - powtórzenie
Termin składania ofert do 14.12.2021r. do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert 14.12.2021r.  godzina 10:10


Dostawa oleju opałowego (ok. 100 tys. dm3) w 2022 roku do obiektów Gminy Dąbrowa.
Termin składania ofert do 03.12.2021r. do godziny 9:30
Termin otwarcia ofert 03.12.2021r.  godzina 9:40


Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.
Termin składania ofert do 03.12.2021r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert 03.12.2021r. godzina. 9:10


Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa
Termin składania ofert do 17.11.2021r. do godziny 9:40
Termin otwarcia ofert 17.11.2021r. godzina 9:45


Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa
Termin składania ofert do 17.11.2021r. do godziny 9:30
Termin otwarcia ofert 17.11.2021r. godzina 9:35


Przebudowa budynku w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 64 na obiekt użyteczności publicznej
Termin składania ofert do 17.11.2021r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert 17.11.2021r. godzina 9:10


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2022 r.
Termin składania ofert do 11.08.2021r. do godziny 8:00
Termin otwarcia ofert 11.08.2021r. godzina 8:10


Utworzenie Parku w Żelaznej w formuła zaprojektuj i wybuduj
Termin składania ofert do 09.07.2021r. do godziny 9:30
Termin otwarcia ofert 09.07.2021r. godzina 9:35


Przebudowa części ulicy Anny w Karczowie
Termin składania ofert do 09.07.2021r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert 09.07.2021r. godzina 9:05


Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie

Termin składania ofert do 18 czerwca 2021r. do godziny 9:30
Termin  otwarcia ofert: 18 czerwca 2021r. godzina 9:40


Dowóz wraz z opieką dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2021/2022

Termin składania ofert do 14 czerwca 2021r. do godziny 11:00
Termin  otwarcia ofert: 14 czerwca 2021r. godzina 11:10


Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Ciepielowice (dz. nr 294 obręb Ciepielowice)

Termin składania ofert do 14 czerwca 2021r. do godziny 10:30
Termin  otwarcia ofert: 14 czerwca 2021r. godzina 10:40


Przebudowa ulic: Akacjowej i Zielonej w miejscowości Dąbrowa (ul. Zielona dz. nr 542, 365/3, 364, 359/5, 365/5, ul. Akacjowa dz. nr 356 obręb Dąbrowa)

Termin składania ofert do 14 czerwca 2021r. do godziny 10:00
Termin  otwarcia ofert: 14 czerwca 2021r. godzina 10:10


Wykonanie zadania „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie Dąbrowa” - powtórzenie

Termin składania ofert do 30 kwietnia 2021r. do godziny 10:00
Termin  otwarcia ofert: 30 kwietnia 2021r. godzina 10:10


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa
Termin składania ofert do 23 kwietnia 2021r. do godziny 10:00
Termin  otwarcia ofert: 23 kwietnia 2021r. godzina 10:10


Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Karczów – Ciepielowice
Termin składania ofert do 9 kwietnia 2021r. do godziny 10:00
Termin  otwarcia ofert: 9 kwietnia 2021r. godzina 10:15


Wykonanie zadania „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie Dąbrowa” 
Termin składania ofert do 26 marca 2021r. do godziny 10:30
Termin  otwarcia ofert: 26 marca 2021r. godzina 10:45


Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej
Termin składania ofert do 26 marca 2021r. do godziny 11:00
Termin  otwarcia ofert: 26 marca 2021r. godzina 11:15


Przebudowa ulicy Miodowej w Karczowie (dz. nr 319, 247/2 obręb Karczów) Numer sprawy: IR.271.4.2021
Termin składania ofert do 25 luty 2021r. do godziny 15:00
Termin otwarcia ofert: 25 luty 2021r. godzina 16:30


Przebudowa ul. Na Grobli w Karczowie (dz. nr 370, 349 obręb Karczów) Numer sprawy: IR.271.3.2021
Termin składania ofert do 25 luty 2021r. do godziny 15:00
Termin otwarcia ofert: 25 luty 2021r. godzina 16:00


Przebudowa drogi gminnej nr 109215 O ul. Wiejskiej w miejscowości Karczów (dz. nr 98, 670, 104, 141/6 obręb Karczów) Numer sprawy: IR.271.2.2021
Termin składania ofert do 1 marca 2021r. do godziny 15:00
Termin otwarcia ofert: 1 marca 2021r. godzina 15:30


Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetleniem w miejscowości Dąbrowa (dz. nr 42, 425/3, 47/4, 47/2, 49 km 2 obręb Dąbrowa) Numer sprawy: IR.271.1.2021
Termin składania ofert do 01 marca 2021r. do godziny 14:30
Termin otwarcia ofert: 1 marca 2021r. godzina 15:00