Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021r.

PDFDruk Nr XXVIII-267-21 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. (288,85KB)
PDFDruk Nr XXVIII-268-21 - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za rok 2020 (1,36MB)
PDFDruk Nr XXVIII-269-21 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2021 (281,04KB)
PDFDruk Nr XXVIII-270-21 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (280,29KB)
PDFDruk Nr XXVIII-271-21 - Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026 (9,00MB)
PDFDruk Nr XXVIII-272-21 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (101,75KB)
PDFDruk Nr XXVIII-272-21-Załącznik graficzny (1,29MB)
PDFDruk Nr XXVIII-273-21 - Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa (310,32KB)
PDFDruk Nr XXVIII-274-21 - Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok (112,86KB)
PDFDruk Nr XXVIII-275-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (729,28KB)
PDFDruk Nr XXVIII-276-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/226/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (1,02MB)