Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021r.

PDFDruk Nr XXIX-277-21 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020 (2,53MB)
PDFDruk Nr XXIX-278-21-1 - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2020r. - GZ LZS, Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa, Opolski Klub Taekwondo, Akademia ,,Tygrysek'' (239,64KB)
PDFDruk Nr XXIX-278-21-2 - Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2020 r. (68,73KB)
PDFDruk Nr XXIX-279-21 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzinny na lata 2019-2021 (1,05MB)
PDFDruk Nr XXIX-280-21 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienie Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic (562,52KB)
PDFDruk Nr XXIX-281-21 - Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku przy ul. Odrzańskiej 2 poprzez likwidację oddziału zamiejscowego zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1 (102,67KB)
PDFDruk Nr XXIX-282-21 - Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 24 lutego 2021r. na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (78,73KB)
PDFDruk Nr XXIX-283-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok, (401,12KB)