Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy

Nr OR. 210.3.2021

Dąbrowa, 23.04.2021r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  1. list motywacyjny/podanie o pracę,
  2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
  4. pisemne oświadczenie  kandydata:

         a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
         b. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
             lub umyślne przestępstwo skarbowe,
         c. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

      4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. referencje.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1.

                 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

PDFOpis wolnego stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy (279,89KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)
PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Zastępcy Skarbnika (360,73KB)
 

 

                                                                                             Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                 /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek