Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.02.2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.02.2021 o zawieszeniu postępowania w związku z postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa fermy drobiu na gruntach wsi Prądy, gmina Dąbrowa"do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję strony i wszystkich zainteresowanych (w formie obwieszczenia) o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa- ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, pok. 103- w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 07.06.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa (www.bip.gminadabrowa.pl).

PDFPostanowienie o zawieszeniu do raportu.pdf (60,51KB)

PDFPostanowienie- zakres raportu GK.6220.02.2021.pdf (509,93KB)