Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych z obiektami usługowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 255/69 i 257/68, obręb Mechnice, gmina Dąbrowa”.

 

 

PDFObwieszczenie GK.6220.04.2021 wydano_decyzję_obwieszczenie.pdf (48,71KB)
PDFDecyzja GK.6220.04.2021.pdf (785,32KB)