Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021r.

PDFDruk Nr XXX-292-21 - Raport o stanie gminy Dąbrowa za rok 2020 (7,92MB)
PDFDruk nr XXXI-293-21 - Sprawozdanie finansowego na rok 2020 oraz informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa (5,17MB)
PDFDruk Nr XXXI-293-21 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2020 rok (11,04MB)
PDFDruk Nr XXXI-294-21 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2020 rok (559,37KB)
PDFDruk Nr XXXI-295-21 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2020 rok (899,14KB)
PDFDruk Nr XXXI-296-21 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2020 rok (392,69KB)
PDFDruk Nr XXXI-297-21 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice (412,18KB)
PDFDruk Nr XXXI-298-21 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka (432,89KB)
PDFDruk Nr XXXI-299-21 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska (339,84KB)
PDFDruk Nr XXXI-300-21 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów (345,24KB)
PDFDruk Nr XXXI-301-21 - Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (618,08KB)
PDFDruk Nr XXXI-302-21 - Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 (490,07KB)
PDFDruk Nr XXXI-303-21 - Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (417,39KB)
PDFDruk Nr XXXI-304-21 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (507,55KB)
PDFDruk Nr XXXI-305-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok, (720,61KB)
PDFDruk Nr XXXI-306-21 - Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. (59,17KB)