Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. Ochrony Powietrza


Nr OR. 210.4.2021                                                                                                                            Dąbrowa, 09.07.2021r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. Ochrony Powietrza
(Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza) 

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

     4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                                                                                                                Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                    /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska ds. Ochrony Powietrza (348,55KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Ochrony Powietrza (157,10KB)

 


Projekt pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19GIE/PL/000398 —LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PLfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej