Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021r

PDFDruk Nr XXXIII - 314-21 - Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów. (587,54KB)
PDFZałącznik Nr 1 do druku Nr XXXIII-314-21 (891,69KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 315-21 - Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (100,11KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 316-21 - Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne (26,34KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 317-21 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa (187,47KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 318-21 - Projekt uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (82,83KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 319-21 - Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (81,38KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 320-21 - Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrowa od Województwa Opolskiego zadania wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 435 od ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej” w miejscowości Chróścina (52,74KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 321-21 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, (995,34KB) 
PDFDruk Nr XXXIII - 322-21 - Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: ”___________________________________” (96,35KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 323-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (812,80KB)
PDFDruk Nr XXXIII - 324 -21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (1,07MB)