Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021r

PDFDruk Nr XXXV-337-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowe (1,06MB)
PDFDruk Nr XXXV-336-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (516,83KB)
PDFDruk Nr XXXV-335-21 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (743,42KB)
PDFDruk Nr XXXV-334-21 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę (786,67KB)
PDFDruk Nr XXXV-333-21 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok (2,01MB)
PDFDruk Nr XXXV-332-21 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok (1,05MB)
PDFDruk Nr XXXV-331-21 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej (74,42KB)
PDFDruk Nr XXXV-330-21 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (1,15MB)
PDFDruk Nr XXXV-329-21 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (176,79KB)