Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w 2022 roku

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) publikowane są na Platformie zakupowej


PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – luty 2022 – korekta nr 1
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - marzec 2022 - korekta nr 2
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - kwiecień 2022 - korekta nr 3

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie"
Termin składania ofert do 05.07.2022 r.  do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert 05.07.2022 r. godzina 11:05

"Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną-powtórzenie"
Termin składania ofert do 26.05.2022 r.  do godziny 09:00
Termin otwarcia ofert 26.05.2022 r. godzina 09:05

''Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Klasztornej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chróścina''
Termin składania ofert do 20.05.2022 r.  do godziny 09:00
Termin otwarcia ofert 20.05.2022 r. godzina 09:05

" Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną" 
Termin składania ofert do 26.04.2022 r.  do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert 26.04.2022 r. godzina 10:05

"Przebudowa części ul. Nowowiejskiej w Chróścinie (dz. nr 219/8)” oraz „Przebudowa drogi na dz. Nr 557/114, 553/114 i 110 w Chróścinie"
Termin składania ofert do 17.03.2022 r.  do godziny 11:30
Termin otwarcia ofert 17.03.2022 r. godzina 11:35

"Przebudowa ul. Brzozowej w Naroku" 
Termin składania ofert do 17.03.2022 r. do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert 17.03.2022 r. godzina 11:05

"Przebudowa ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach"
Termin składania ofert do 17.03.2022 r. do godziny 10:30
Termin otwarcia ofert 17.03.2022r. godzina 10:35

"Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap I a) - powtórzenie"
Termin składania ofert do 17.03.2022 r. do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert 17.03.2022r. godzina 10:05

"Przebudowa części ul. Nowowiejskiej w Chróścinie" 
Termin składania ofert do 21.02.2022r. do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert 21.02.2022r. godzina 12:05