Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022r.

PDFDruk nr XXXIX-366-22 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2021 rok (1,38MB)
PDFDruk nr XXXIX-367-22 - Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z informacją o potrzebach związanych z ich realizacją (2,63MB)
PDFDruk Nr XXXIX-368-22 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2022 (2,70MB)
PDFDruk nr XXXIX-369-22 - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 (1,99MB)
PDFDruk nr XXXIX-370-22 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Dąbrowa (1,84MB)
PDFDruk Nr XXXIX-371-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (2,80MB)
PDFDruk Nr XXXIX-372-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (380,88KB)
PDFDruk Nr XXXIX-373-22 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej" (167,38KB)