Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.Obsługi Inwestora

OR.210.4.2022

Dąbrowa, 18.05.2022 r.

Wójt Gminy Dąbrowa
OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ds. Obsługi Inwestora

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę;
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 3. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,o którym mowa w opisie stanowiska -
  zgodnie z załącznikiem nr 1:
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

PDFOpis wolnego stanowiska ds. Obsługi Inwestora (193,79KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Obsługi Inwestora (98,09KB)
 

                                                              

                                                                                                           Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek