Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w formie obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony w dniu 20.04.2022 r. przez osobę fizyczną, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja o wszczęciu postępowania


 Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożonym w dniu 20.04.2022 r. przez osobę fizyczną, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej.
2. Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przez cały rok dla potrzeb fermy drobiu w Naroku.

PDFGLZUZ.3.4210.117.2022.MN bip.pdf (89,83KB)