Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.Obsługi Inwestora

OR.210.6.2022                                                                                                                                                         Dąbrowa, 15.06.2022 r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ds. Obsługi Inwestora

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę;
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1;
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

       4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

  5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

PDFOpis wolnego stanowiska ds. Obsługi Inwestora (398,55KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)
PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Inwestora (99,00KB)
 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                            /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek