Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XLIII Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2022r.

PDFDruk Nr XLIII-389-22 - Raport o stanie gminy Dąbrowa za rok 2021 (12,82MB)
PDFDruk Nr XLIII-390a-22 - Sprawozdanie finansowe na rok 2021 oraz informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa (3,34MB)
PDFDruk XLIII-390b-22 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2021 rok (795,35KB)
PDFDruk Nr XLIII-391-22 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2021 rok (512,55KB)
PDFDruk Nr XLIII-392-22 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2021 rok (700,25KB)
PDFDruk Nr XLIII-393-22 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2021 rok (124,80KB)
PDFDruk Nr XLLL-394-22 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok, zmienionej uchwałą nr XXII/205/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. (70,12KB)
PDFDruk Nr XLIII-395-22 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej (87,73KB)
PDFDruk Nr XLIII-396-22 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (72,81KB)
PDFDruk Nr XLIII-397-22 - Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2022/2023 (49,31KB)
PDFDruk Nr XLIII-398-22 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" (56,32KB)
PDFDruk Nr XLIII-399-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO” (39,86KB)
PDFDruk Nr XLIII-400-22 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Dąbrowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie (38,97KB)
PDFDruk Nr XLIII-401-22 - Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego (45,76KB)
PDFDruk Nr XLIII-402-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (643,42KB)
PDFDruk Nr XLIII-403-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/313/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (720,37KB)