Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

OR.210.7.2022

Dąbrowa, 11.08.2022 r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. obsługi sekretariatu

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1

    3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę;
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1;
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

     4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzone
  za zgodność przez kandydata,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                                       /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu.pdf (138,77KB)

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.docx (17,37KB)

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (99,85KB)