Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje z mieszkańcami

PDFProtokół z dnia 11 marca 2024 r. sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania Statutu Sołectwa: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna (141,47KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania Statutu Sołectwa: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna (210,55KB)
PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie projektów uchwał związanych z nadaniem Statutu Sołectwa: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna (160,52KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chróścina (3,04MB)
JPEGZałącznik graficzny (107,43KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciepielowice (315,83KB)
JPEGZałącznik graficzny (97,54KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Dąbrowa (3,08MB)
JPEGZałącznik graficzny (154,37KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Karczów (3,04MB)
JPEGZałącznik graficzny (89,37KB)


PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipowa (315,09KB)
JPEGZałącznik graficzny (55,36KB)
 

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mechnice (314,50KB)

JPEGZałącznik graficzny (78,31KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Narok (3,03MB)
JPEGZałącznik graficzny (103,17KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Niewodniki (3,04MB)
JPEGZałącznik graficzny (97,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Nowa Jamka (3,04MB)
JPEGZałącznik graficzny (70,42KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Prądy (2,95MB)
JPEGZałącznik graficzny (88,88KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Siedliska (3,04MB)
JPEGZałącznik graficzny (67,83KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Skarbiszów (3,04MB)
JPEGZałącznik graficzny (84,76KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadana Statutu Sołectwa Żelazna (3,04MB)
JPEGZałącznik graficzny (100,38KB)

DOCXUzasadnienie do projektów uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Dąbrowa (14,24KB)

DOCFormularz konsultacji społecznych projektu uchwały (179,50KB)


PDFProtokół z dnia 20 listopada 2023 r. sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (określenie nowego obszaru sołectwa) (144,19KB)
PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie projektów uchwał związanych z podziałem sołectwa Dąbrowa i utworzeniem sołectwa Sokolniki (158,31KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.215.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (211,35KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzania zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (1,33MB)
PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wprowadzania zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (271,19KB)
DOCFormularz konsultacji społecznych projektu uchwały (178,50KB)


PDFProtokół z dnia 20 listopada 2023 r. sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (150,79KB)
PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie projektów uchwał związanych z podziałem sołectwa Dąbrowa i utworzeniem sołectwa Sokolniki (158,31KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.214.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki. (195,29KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (4,19MB)
PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (678,01KB)
DOCFormularz konsultacji społecznych projektu uchwały (177,50KB)


PDFProtokół z dnia 07 września 2023 r. sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa dotyczących projektu podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki (108,83KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.132.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lipca 2023 r.pdf (134,19KB)      
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu podziału sołectwa Dąbrowa
i utworzenia sołectwa Sokolniki

PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki.pdf (138,79KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.156.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.132.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki (126,35KB)
PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki - zmiana terminu otwartego spotkania konsultacyjnego (135,65KB)


PDFZarządzenie Nr.SEK.0050.10.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Dąbrowa (1,02MB)
PDFPROTOKÓŁ GMINNEGO ZESPOŁU DS. KONSULTACJI SPORZĄDZONY NA OKOLICZNOŚĆ USTALENIA WYNIKÓW KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY DĄBROWA W SPRAWIE ZMIANY GRANICY GMINY DĄBROWA POLEGAJĄCEJ NA WYŁĄCZENIU OBSZARU SŁAWIC, WRZOSEK I CZĘŚCI KARCZOWA I JEGO WŁĄCZENIU DO MIASTA OPOLA (68,55KB)