Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XLVI Rady Gminy z dnia 29 września 2022 r.

PDFDruk Nr XLVI-417-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (114,03KB)
PDFDruk Nr XLVI-418-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/295/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (74,53KB)
PDFDruk Nr XLVI-419-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (64,88KB)
PDFDruk Nr XLVI-420-22 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (93,36KB)
PDFDruk Nr XLVI-421-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (111,66KB)
PDFDruk Nr XLVI-422-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (508,36KB)
PDFDruk Nr XLVI-423-22 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru rady sołeckiej w sołectwie Lipowa (31,70KB)