Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. Ochrony Powietrza

Nr OR. 210.2.2023                                                                                                Dąbrowa, 02.05.2023 r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. OCHRONY POWIETRZA
(Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza) 

 

Procedura zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1.

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę;
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1;
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

      4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                                            /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska ds. Ochrony Powietrza (126,34KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (17,37KB)
PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Ochrony Powietrza (99,27KB)