Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania Środków

OR. 210.5.2023

Dąbrowa, 26.06.2023 r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. Pozyskiwania Środków

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1.

    3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

       1) list motywacyjny/podanie o pracę;
     
  2) kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia;
      
3) kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
      
o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1;
       4) pisemne oświadczenie  kandydata:
        
  a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
              publicznych,
          b) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
              ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
          c) że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
          a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzone za zgodność
              przez kandydata,
          b) referencje.
    5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                                               Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                             /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska ds. Pozyskiwania Środków.pdf (148,67KB)
PDFKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.pdf (139,63KB)
PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Pozyskiwania Środków.pdf (99,20KB)