Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie [OS-GK.6220.08.2023] w formie obwieszczenia o wydaniu postanowień w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 33/1 i 31/1, obręb Nowa Jamka (woj. opolskie, gm. Dąbrowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym, magazynem energii i przyłączem”.

Zawiadomienie [OS-GK.6220.08.2023] w formie obwieszczenia o wydaniu postanowień w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 33/1 i 31/1, obręb Nowa Jamka (woj. opolskie, gm. Dąbrowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym, magazynem energii i przyłączem”, dotyczących:

1.    konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,tj. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;

2.    zawieszeniu postępowania- zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

 

PDFObwieszczenie OS-GK.6220.08.2023 postanowienia.pdf (38,31KB)