Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024 r.

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.


W dniu głosowania 7 kwietnia 2024 r. o godzinie 6.00 pracę rozpoczną wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Dąbrowa.


PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego [WYCIĄG] (111,77KB)


Bezpłatny transport w dniu wyborów

Na podstawie art.37f §  5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 7 kwietnia 2024 r.

PDFAutobus 1 (128,00KB)

PDFAutobus 2 (118,29KB)


PDFPostanowienie Nr 589/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Dąbrowa (214,24KB)


PDFObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (165,38KB)


PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (6,37MB)


PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 19 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (993,25KB)


PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dąbrowa zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2024 r. (227,65KB)


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (212,43KB)


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - wyciąg. (232,64KB)


PDFUchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Dąbrowa (304,14KB)


PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (365,65KB)


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów w wyborach zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Dąbrowie informuje, że losowanie numerów list kandydatów dla tych komitetów, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej oraz od Komisarza Wyborczego, odbędzie się w Urzędzie Gminy Dąbrowa w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 15.00 w pok.nr.8.

Nieobecność pełnomocników nie wstrzymuje losowania


PDFUchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w okręgach wyborczych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 i 15 (500,29KB)


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Dąbrowa (27,19KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: (304,20KB)


PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (716,94KB)


PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i dyżurach (332,04KB)


PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i dyżurach (351,29KB)


PDFPostanowienie nr 342/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (118,70KB)


PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki celem obsługi gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (129,72KB)


PDFPostanowienie nr 341/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (60,52KB)


PDFHarmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych (84,39KB)


PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (131,42KB)


PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (200,15KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (256,46KB)


Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 r. zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczając ich termin na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w spr. zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (313,35KB)


- link do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/109

- linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list w raz ze wzorami dokumentów, pozostałe informacje i wyjaśnienia):

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W OPOLU


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim (85,55KB)