Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2024

LXV Sesja Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2024 r

PDFUchwała Nr LXV/545/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr LX/506/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,74MB)
PDFUchwała Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/507/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2024 rok (1,15MB)
PDFUchwała Nr LXV/543/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie (205,58KB)

LXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2024 r

PDFUchwała Nr LXIV/542/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żelazna (954,60KB)
PDFUchwała Nr LXIV/541/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skarbiszów (865,33KB)
PDFUchwała Nr LXIV/540/24 Rady Gminy Dabrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska (815,42KB)
PDFUchwała Nr LXIV/539/24 Rady Gminy Dabrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prądy Na (875,20KB)
PDFUchwała Nr LXIV/538/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Jamka (796,37KB)
PDFUchwała Nr LXIV/537/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewodniki (932,47KB)
PDFUchwała Nr LXIV/536/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Narok (961,37KB)
PDFUchwała Nr LXIV/535/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mechnice (884,77KB)
PDFUchwała Nr LXIV/534/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipowa (1,01MB)
PDFUchwała Nr LXIV/533/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karczów (1,44MB)
PDFUchwała Nr LXIV/532/24 Rady Gminy Dąb rowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (1,51MB)
PDFUchwała Nr LXIV/531/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciepielowice (1,50MB)
PDFUchwała Nr LXIV/530/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chróścina (1,77MB)
PDFUchwała Nr LXIV/529/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ciepielowice (4,33MB)
PDFUchwała Nr LXIV/528/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dąbrowa (34,07MB)


LXIII Sesja Rady Gminy z dnia 21 marca 2024 r

PDFUchwała Nr LXIII/527/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr LX/506/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,72MB)
PDFUchwała Nr LXIII/526/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/507/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2024 rok (959,88KB)


LXII Sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2024 r

PDFUchwała Nr LXII/525/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr LX/506/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,60MB)
PDFUchwała Nr LXII/524/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/507/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2024 rok (1,36MB)
PDFUchwała Nr LXII/523/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu Programu FEO 2021 – 2027 na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej” (173,69KB)
PDFUchwała Nr LXII/522/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/295/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (256,23KB)
PDFUchwała Nr LXII/521/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (256,20KB)
PDFUchwała Nr LXII/520/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości (163,21KB)
PDFUchwała Nr LXII/519/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie skargi z dnia 18.01.2024 r. na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (222,75KB)
PDFUchwała Nr LXII/518/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Chróścinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (170,26KB)
PDFUchwała Nr LXII/517/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie (171,88KB)
PDFUchwała Nr LXII/516/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym i treningowym (176,35KB)
PDFUchwała Nr LXII/515/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Dąbrowa (174,02KB)
PDFUchwała Nr LXII/514/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2024 (268,73KB)


LXI Sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2024 r.

PDFUchwała Nr LXI/513/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/507/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2024 rok (984,63KB)
PDFUchwała Nr LXI/512/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/63/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (173,78KB)
PDFUchwała Nr LXI/511/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dąbrowa nieruchomości położonych w Chróścinie, przeznaczonych pod drogi gminne (167,38KB)
PDFUchwała Nr LXI/510/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024 r. (507,50KB)
PDFUchwała Nr LXI/509/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2024 (264,71KB)